• Wij geloven

    Wij geloven

in één God -

Hij is de Vader, Zoon en Heilige Geest

dat de bijbel alle waarheid bevat die nodig is voor een geloofsleven met God

dat ieder mens de neiging heeft bewust of onbewust liefdeloze dingen te doen

dat we bestemd zijn om in relatie met God te leven en zonder Hem ons doel missen. Jezus is de uitgestoken hand van Gods liefde die naar heel de wereld uitgaat

dat wie berouw heeft en zijn vertrouwen op Jezus stelt, gereinigd wordt van alle zonden en daardoor een leven kan leiden in volledige afhankelijkheid van en vertrouwen op God

dat gelovigen door het geloof in Jezus een liefdevolle relatie met God kunnen hebben en daardoor kunnen groeien in geloof en liefde

dat Jezus terug komt en dat er een laatste oordeel zal plaatsvinden op aarde

Komende activiteiten


Volledige kalender