• Geschiedenis

    Geschiedenis

Geschiedenis Amerika KVDNDe Kerk van de Nazarener is niet ontstaan door een scheuring binnen de gevestigde kerken. Ze is ontstaan door het werk van de heilige Geest in de geschiedenis. Voorafgaande aan de oprichting van de kerk, begonnen in verschillende delen van Amerika, heel spontaan, zich groepen te vormen die levensheiliging predikten en praktisch wilden maken. Op dit punt was namelijk een leemte ontstaan in de gevestigde kerken. In het begin wisten geen van deze groepen van het bestaan van elkaar af. Toen zij echter in contact met elkaar kwamen, ontdekten zij dat zij één waren in leer en verkondiging en één in dezelfde Geest. Zij zagen in dat zij hun hulpmiddelen konden samenbrengen onder één hoofd, teneinde het evangelie van volkomen verlossing uit te kunnen dragen tot de einden der aarde.

 

Phineas BreseeDominee Phineas Bresee (geb. 31-12-1838) wordt gezien als degene die de Kerk van de Nazarener heeft gesticht, daarbij bijgestaan door de arts en lekenprediker dr. J.P. Widney. Hieronder volgen enkele historisch belangrijke gebeurtenissen voorafgaande aan de stichting van onze kerk.

* 1734-1840, grote opwekking in Amerika onder Jonathan Edwards en Charles Finney.

* 1843-1870, start van nationale tentenkampbijeenkomsten met de nadruk op heiliging.

* Oprichting van de onafhankelijke heiligingsbeweging als een instituut.

* 21 oktober 1895, de naam van de kerk is gekozen.

Tenslotte werden verschillende groeperingen samengevoegd tot de Kerk van de Nazarener op 8 oktober 1908.

Ontstaan in Nederland

De komst van een jonge vrouw, Jeanine van Beek (1931-2003) (voormalige directrice van ons bijbelcollege EuNC te Büsingen, nabij Schaffhausen in Zwitserland), werd het begin van de eerste gesprekken en handelingen die leidden tot de start van de Kerk van de Nazarener in Haarlem. In de winter van 1966-1967 werd de Kerk van de Nazarener officieel georganiseerd door de leider van het midden-Europese district, dhr. Johnson. Ds. Cor Holleman (1928-2001) werd de voorganger om, samen met zijn vrouw Miep en enkele andere medewerkers, de heiligingsboodschap te gaan verkondigen onder de naam van de Kerk van de Nazarener.

Ontstaan in Dordrecht

In 1983 begon het met een kennismakingsdienst in de Doopsgezinde kerk aan de Hugo van Gijnweg 12. Na 4 jaar studie in Busingen startte Ds. Maarten van Immerzeel en zijn vrouw met de hulp van 10 vrijwilligers uit de Kerk van de Nazarener te Rotterdam op 16 september 1984 met avondkerkdiensten. Met 8 leden en 5 kinderen werd de gemeente op 15 september 1985 geïnstitueerd. Vanaf april 1987 werden de erediensten in het gebouw van de Vrije Evangelische gemeente aan de Groen van Prinstererweg gehouden.

Inmiddels is de gemeente ook gevestigd geweest in de Museumstraat en sinds 2002 in de Stefanuskerk in Crabbehof, terug in de wijk waar de gemeente ook begon.

Komende activiteiten

Kerkdienst
Datum 23-06-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
30-06-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
07-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
14-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
21-07-2024 10:30 - 12:00

Volledige kalender