• Wie zijn wij?

Column: Gemengde gevoelens

Soms komt in een dagdeel zoveel informatie op je af, dat het moeilijk is om dat allemaal een plek te geven. Gezondheid en ziekte, huwelijk en echtscheiding, geestelijke groei en passiviteit, veel van deze onderwerpen kunnen op momenten als een informatiestroom op je inwerken.

En dan is er het nieuws dat er in Soedan massaal mensen lijden aan honger. Dat sommigen kramp krijgen bij het eten van gras en onkruid, omdat er toch iets naar binnen moet. Ik kijk nog even naar het gras dat groeit in mijn eigen achtertuin. Het is pas gezaaid en komt nu op en ons konijn loopt er op te knabbelen.

Die ochtend moet ik wat boodschapjes halen en loop ik een supermarkt binnen. Stel je voor als hier vanmorgen duizenden Soedanezen gratis eten mochten halen, hoe zou dat zijn? Terug in de auto hoor ik dat Nederlanders het woongeluk in hun land een 6,5 geven, een 6,5?

Wat verder in de ochtend ben ik in de kerk en ik merk ik dat ik mijn gevoelens probeer ‘neutraal’ te laten zijn. Ik ben dankbaar voor wat God geeft, maar het knaagt dat er momenteel miljoenen mensen honger lijden. Hoe geef ik dat een plek? Misschien moet ik maar geen helemaal geen nieuws meer lezen. Vooral niet dat stukje over Ghana, waar de Nederlanders vroegen slaven in kerkers hadden opgesloten om te worden verhandeld, terwijl boven het hoofd van die slaven, op een houten vloer een Nederlandse kerkdienst werd gehouden. Die slaven hoorden dat boven hen, in een vreemde taal, liederen gezongen werden. Waarschijnlijk ook een Psalm van David wanneer hij zich moest verbergen voor zijn vijanden.

En ik denk na over de kerk en een gesprek van gisteravond met wat leden uit de kerk over het getuigenis van de kerk.

Het is niet zo dat elke dag een dag is zoals deze, maar toch… Dit is niet het leven dat God heeft het bedoeld. Het volmaakte leven dat Hij heeft bedoeld moet wel zuurstof met zuivere gerechtigheid bevatten. Zijn Zoon heeft daar zijn adem voor gegeven en ik snak ernaar.

Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws is sinds 2010 verbonden aan de Kerk van de Nazarener Dordrecht. Daarvoor was hij predikant in de Hoeksche Waard, waar hij samen met een groep gezinnen een Kerk van de Nazarener heeft gestart.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat de kerk in Crabbehof zich mag blijven ontwikkelen als een netwerkkerk voor de Drechtsteden, met praktische hulp in de wijk Crabbehof en een groei naar verlangen onder de leden om Jezus te willen navolgen. De kerk in Reeland (Kruispunt Reeland die in 2014 is gestart) moet vooral haar missie kunnen blijven uitvoeren om Gods liefde zichtbaar te maken aan mensen die God niet kennen.

Ds. Hans Deventer

Ds. Hans Deventer is sinds 1985 lid van de Kerk van de Nazarener Dordrecht. In 2012 is hij kerkelijk werker geworden, in 2015 assistent predikant en sinds 2016 is hij beroepen als mede verantwoordelijk predikant.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat onze gemeente meer en meer een plaats mag worden waarin Christus zichtbaar wordt in de onderlinge relaties. Met andere woorden, dat de onvoorstelbare liefde van God de basis mag zijn voor onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit.

Komende activiteiten

Tieners
Datum 11-07-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
12-07-2020 10:30 - 12:00
Gebedstijd
13-07-2020 19:00 - 20:00
Tieners
18-07-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
19-07-2020 10:30 - 12:00

Volledige kalender