• Wie zijn wij?

Column: Vasten

Mijn collega Michel en ik hebben besloten om allebei elke maand een column te plaatsen op onze website. Vandaag de start! Het zal gaan over dingen die ons bezig houden, dingen die we zien, de tijd van het jaar waar we in leven. Van alles! Heel ruim dus.

Om met dat laatste te beginnen, we leven in de Lijdenstijd, ook wel de 40-dagen tijd genoemd. Is het u trouwens wel eens opgevallen dat er wat mis is met die berekening? Zoals u waarschijnlijk weet zijn de 40 dagen begonnen op 14 februari, maar dan is het nog 46 dagen tot Pasen. Hoe kan dat? Het antwoord is eenvoudig: de zondag is geen vastendag, want de zondag is een feestdag. Dus die worden niet meegeteld.

Hoe doe je dat trouwens, vasten? Van origine heeft vasten met eten te maken. Je kunt volledig vasten zoals Jezus dat deed in de woestijn (Mattheüs 4), dus je onthouden van voedsel. (Niet van drinken uiteraard, een mens kan maar 3 dagen zonder drinken). Je kunt ook bepaalde dingen niet meer eten. En tegenwoordig kijkt men eigenlijk nog veel breder, vasten kan het loslaten zijn van allerlei gewoonten of dingen die je meer in beslag nemen dan je zou willen.

Maar in plaats van iets niet doen of niet eten, zou ik voor willen stellen om iets juist wel te gaan doen! De profeet Jesaja noemt het al.

58:6 Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder ​huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?

Uiteraard is ook dit nog op allerlei manieren uit te breiden, maar misschien is dit een goede aanzet om de 40-dagen tijd eens van een hele andere kant te bekijken en jezelf de vraag te stellen: hoe kan ik juist iets gaan doen in plaats van iets laten?

Hans

Ds. Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws is sinds 2010 verbonden aan de Kerk van de Nazarener Dordrecht. Daarvoor was hij predikant in de Hoeksche Waard, waar hij samen met een groep gezinnen een Kerk van de Nazarener heeft gestart.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat de kerk in Crabbehof zich mag blijven ontwikkelen als een netwerkkerk voor de Drechtsteden, met praktische hulp in de wijk Crabbehof en een groei naar verlangen onder de leden om Jezus te willen navolgen. De kerk in Reeland (Kruispunt Reeland die in 2014 is gestart) moet vooral haar missie kunnen blijven uitvoeren om Gods liefde zichtbaar te maken aan mensen die God niet kennen.

Ds. Hans Deventer

Ds. Hans Deventer is sinds 1985 lid van de Kerk van de Nazarener Dordrecht. In 2012 is hij kerkelijk werker geworden, in 2015 assistent predikant en sinds 2016 is hij beroepen als mede verantwoordelijk predikant.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat onze gemeente meer en meer een plaats mag worden waarin Christus zichtbaar wordt in de onderlinge relaties. Met andere woorden, dat de onvoorstelbare liefde van God de basis mag zijn voor onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit.

Komende activiteiten

Inloop
Datum 02-04-2020 10:30 - 12:00
Tieners
Datum 04-04-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
Datum 05-04-2020 10:30 - 12:00
Gebedstijd
Datum 06-04-2020 19:00 - 20:00
Inloop
Datum 09-04-2020 10:30 - 12:00

Volledige kalender