Column: Geloofsvragen

De Griekse filosoof Socrates heeft ooit gezegd: "Een niet gereflecteerd leven is niet waard geleefd te worden." En veel christenen door de eeuwen hebben dat aangevuld met, “Een niet gereflecteerd geloof is het niet waard om geloofd te worden”. Met andere woorden, het is van groot belang om na te denken over wat je gelooft en waarom je dat gelooft.

Nu kan het gelukkig bijna niet anders dan dat ook het Christelijk geloof vragen oproept. Alleen al de diverse kerkelijke stromingen geven aan dat die vragen ook nog eens op verschillende manieren worden beantwoord. Of in elk geval doet men daar pogingen toe.

De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat niet alles in het Christelijk geloof te begrijpen is. Het idee dat God één is en desondanks dat ook Christus en de Heilige Geest God zijn, heeft nog nooit iemand goed uit kunnen leggen. We belijden het maar snappen het niet. Het is een mysterie. Dus dat element zal altijd bestaan, niet alles is te doorgronden.

Maar, ik ken niet veel mensen die ’s nachts wakker van liggen over de Drieëenheid. Vragen waar je wakker van ligt zijn van een andere orde. Welke keuze wil God dat ik maak? Ik geloof in Gods liefde, maar waarom is dit me dan overkomen? Ik heb mijn kinderen in het geloof opgevoed, maar ze geloven niet of nauwelijks. Wat heb ik verkeerd gedaan? Kan ik God vertrouwen dat het toch goed met ze komt? De Bijbel lijkt zich duidelijk uit te spreken tegen dit of dat, maar moet ik dat ook zo lezen? En wat voor gezag heeft zo’n oud boek eigenlijk nog? We leven toch in een hele andere tijd? En zo zijn er nog heel wat vragen.

Tussen 22 juli en 12 augustus wil ik een aantal van dat soort vragen in de diensten bespreken.

Heb je een vraag die je bezig houdt?

Geef die aan me door, misschien komt die in deze serie (of een andere keer) aan de orde.

Hans

Komende activiteiten

Kerkdienst
Datum 21-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
28-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
04-08-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
11-08-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
18-08-2024 10:30 - 12:00

Volledige kalender