• Kinderen

    Kinderen

De oudste groep op school en dus ook op de zondagsschool.
Dit is hun laatste jaar als basisschoolkind en gaan daarna de nieuwe fase van tiener en puberteit in. Juist in de puberteitsfase, waarin er zoveel gebeurt hebben de jonge tieners het zo nodig dat ze elkaar vasthouden en zich aansluiten bij de tienergroep na hun overstap. Daarom stimuleren we ook de teambuilding in de overstapgroep. We plannen een filmavondje of groepsuitje in dit jaar.

Dit schooljaar behandelen we bijvoorbeeld de zendingsreizen van Paulus. We willen dat de kinderen leren beseffen dat God wil dat Zijn evangelie ons en alle volken zal bereiken. Tevens willen wij de kinderen laten zien hoe geweldig het is om in Gods Koninkrijk te mogen werken. Ook wat het sommige zendelingen gekost heeft en kost. Ze leren over de vervolgde christenen en wat wij kunnen betekenen voor hen en hoe God werkt in andere landen en onder moslims.
We besteden ook aandacht aan de week van gebed en wijden daar ook een speciale les aan.
Tegen Pasen vieren we de Seder-maaltijd, voorafgaand aan Pesach. Zo willen we de kinderen vertellen waarom de Joden het zo vieren en wat dit voor ons betekent. Wij hebben immers het heil uit de Joden. Door ook ouders erbij te betrekken willen we het volk van God, Israël, dichterbij laten komen in de hoop dat Israël veel meer gaat leven voor hen en men meer betrokken wil raken bij dit volk van God en ervoor gaan bidden, zoals God het van ons vraagt.
Het laatste onderdeel van het lesprogramma bestaat uit het Overstapprogramma. In tien lessen wordt elk onderdeel van de eredienst behandeld. Ook wordt een les gewijd aan activiteiten binnen de kerk (in het algemeen); wat zou ik kunnen doen binnen de kerk? Waarom zijn taken belangrijk? Aan het eind van het seizoen hebben we met elkaar een afscheidsuitje, dat altijd heel gezellig is. Ten slotte stappen de kinderen over van de zondagsschool naar de eredienst en de tienergroep. Dat doen ze door zich voor te stellen aan de gemeente met een act en ze krijgen een dagboekje uitgereikt. De ouders wordt gevraagd achter hun kinderen te gaan staan wanneer er voor hen gebeden wordt en zij worden gezegend. We sluiten gezamenlijk op een leuke manier af in de zondagsschool.

Komende activiteiten

Kerkdienst
Datum 23-06-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
30-06-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
07-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
14-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
21-07-2024 10:30 - 12:00

Volledige kalender