• Kinderen

    Kinderen

Groep 7

Als we uit de kerkzaal vertrekken en naar beneden gaan, zingen we eerst met alle kinderen van groep 3 t/m 8 een aantal liederen tijdens de kinderlofprijs in de grote zaal.
Hierna gaan we naar onze eigen ruimte. Er is dan tijd om bij te praten. Wat heb je de afgelopen week meegemaakt? Was er iemand jarig? Zijn er leuke of juiste verdrietige dingen gebeurd?
Daarna gaan we met elkaar aan de slag rondom een thema of een Bijbelverhaal. Soms wordt er een verhaal verteld, voorgelezen of lezen we met elkaar uit de Bijbel.
Bij groep 7 ligt de nadruk wat meer op het onderzoeken van de Bijbel en het in gesprek raken hierover. Wat staat er in de Bijbel? Wat betekent dit verhaal in de tijd waarin het zich afspeelt? Wat kunnen wij daarvan leren?
We proberen kinderen te boeien door verschillende werkvormen te kiezen rondom het thema, bijvoorbeeld een quiz, stellingen, gespreksvragen, sketches, etc.
In elke les bidden we met elkaar. We informeren bij de kinderen naar gebedsonderwerpen en moedigen hen aan om ook zelf te bidden.
We zien uit naar een goede tijd met elkaar waarin we van God en van elkaar mogen leren.

Komende activiteiten

Gebedstijd
Datum 14-10-2019 20:00 - 21:00

Pleun en Helga van Driel, Boogschutter 28

Inloop
Datum 17-10-2019 10:30 - 12:00
Geen
Datum 17-10-2019 19:30 - 21:30
Tieners
Datum 19-10-2019 19:00 - 23:00
Willem Ouweneel
Datum 20-10-2019 10:30 - 12:00

Volledige kalender