• Diensten

    Diensten

  • Home
  • Activiteiten
  • Diensten

Op zondagochtend hebben we om 10:30 onze samenkomst.

Tijdens deze dienst willen we God de eer geven en Hem ontmoeten in de preek, het zingen van liederen, het gebed en in de ontmoeting met elkaar.

Een bijzonder moment in onze dienst is het open altaar. Dit is een moment van rust en gebed, waarin je zaken bij God kunt brengen die je aan het hart liggen. Je kunt dit doen op uw zitplaats, maar er is ook gelegenheid om naar voren te gaan en te knielen voor het kruis.

Op de eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal, waarmee we het bijzonder offer van Jezus gedenken en wat Hij daarmee voor ons heeft bereikt. Een ieder die Jezus erkent als zijn Verlosser mag in onze kerk aan het avondmaal deelnemen.

Na de dienst drinken we koffie en thee en is er gelegenheid voor een gesprek en als je wilt ook persoonlijk gebed.

We houden ook gebedsdiensten waar we specifiek voor mensen willen bidden. Er zijn ook themadiensten, dit zijn kerkdiensten waar bepaalde aspecten van het christelijk geloof eenvoudig worden uitgelegd. Dit is speciaal voor mensen die weinig weten over het christelijk geloof.

Komende activiteiten

Kerkdienst
Datum 28-04-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
05-05-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
12-05-2024 10:30 - 12:00
Kinderkamp
17-05-2024 16:00 - 20-05-2024 14:00
Kerkdienst
19-05-2024 10:30 - 12:00

Volledige kalender